مهریه در طلاق توافقی


مهریه در طلاق توافقی

هرگاه زوجین به این نتیجه رسیدند که راهی برای حل اختلافات در زندگی مشترک وجود ندارد و بهترین تصمیم برای پایانی بدون جنگ برای ازدواجشان، طلاق توافقی است مهم‌ترین نکته‌ای که می‌باید.