شنبه تا چهارشنبه: ۹ صبح تا ۵ عصر

پنج شنبه و جمعه: تعطیل