قانون جدید طلاق توافقی


قانون جدید طلاق توافقی
قانون جدید طلاق توافقی از آذر ۱۳۹۷ قانون جدید طلاق توافقی و شرایط جدیدی که برای اخذ طلاق به صورت توافقی وضع شده در اینجا آورده شده است. قانون جدید طلاق توافقی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ در تهران و اغلب شهرها به اجرا در آمده است. برای آشنایی با آخرین تغییرات قانون طلاق توافقی با...

طلاق توافقی


طلاق توافقی
طلاق توافقی همانگونه که از نام آن پیداست، بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد. زوجین قبل از حضور در دادگاه بایستی در مورد کلیه حقوق و وظایف خود بعد از طلاق تصمیم‌گیری نمایند که عبارتند از مهریه، نفقه، اجرت المثل زوجه، جهیزیه زوجه، هدایای قبل از ازدواج، مسائل مالی، حقوق، حضانت و ملاقات فرزند مشترک و نفقه وی. در صورتی...