نمونه متن کامل وکالتنامه طلاق


متن وکالتنامه طلاق
نمونه متن وکالتنامه موکل: ..... وکیل: خانم..... مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه‌های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالحه، تقدیم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هریک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم ....(وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا...

مالکان در چه صورت می‌توانندملک خود را فوری ازتصرف مستاجر تخلیه کنند؟


برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: قرارداد اجاره غیر رسمی( یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آزانس املاک تنظیم شده باشد٬ در این صورت فرقی نمی‌کند ٬ اما حتما باید در انتهای آن...

تامین خواسته چیست؟


بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخوایت یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید تامین خواسته چیست؟ وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار می‌گیرد و شخص قصد اقامه دعوا...

اعاده حیثیت چه مراحل و چه مجازاتی دارد؟


اصطلاح اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن وضع افراد به علت تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارتی این اقدام کوششی است در جهت بازگرداندن آبروی از دست رفته شخص در افکار عمومی و تعقیب شخص مفتری یعنی شخصی که با طرح شکایت غیر واقعی باعث...