علائم تجاری قابل ثبت و غیر قابل ثبت


هر زمان که تصمیم به ثبت علامت تجاری یا برند گرفتید مهم‌ترین نکته آنست که بدانید کدام یک از اسامی مطابق قانون ثبت علامت قابلیت ثبت را خواهند داشت .در مطلب ذیل سعی بر آن شده که به تفصیل به این موارد پرداخته شود علائم تجاری قابل ثبت هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس،...