تنظیم صورتجلسه داوری در طلاق توافقی


صورتجلسه طلاق توافقی
صورت‌جلسه داوری در طلاق توافقی یکی از مهم‌ترین مراحلی که زوجین پس از تصمیم به طلاق توافقی می‌باید در خصوص آن به تصمیم‌گیری مشترک برسند تنظیم صورت‌جلسه داوری می‌باشد. در این صورت‌جلسه که باید به امضای زوجین برسد در خصوص مسائل ذیل باید تصمیم گیری شود. مهریه: توافق در خصوص مهریه از مهم‌ترین بخش‌های این...

نکات مهم مهریه در طلاق توافقی


مهریه در طلاق توافقی
در این مقاله قصد داریم تا در مورد مهریه در طلاق توافقی چند نکته را برای متقاضیان بازگو کنیم. مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت می‌گردد. به محض وقوع عقد زن مالک مهریه خود می‌گردد و در صورتی که زوجه باکره باشد در هنگام طلاق زوجه مالک نصف مهریه...

چگونه اسم همسر خود را از شناسنامه حذف کنیم؟


حذف اسم همسر بعد از طلاق
حذف قانونی نام همسر از شناسنامه بعداز طلاق اگر زوج یا زوجه ای قصد داشته باشد نام همسر خود را بعد از طلاق از شناسنامه پاک کند، بسته به شرایط  زوجه و نوع طلاق،راهکارهای متفاوتی دارد. حالت اول: در صورتی که زوج و زوجه با یکدیگر رابطه زناشویی نداشته باشند و زوجه باکره باشد و...

بررسی علل افزایش طلاق توافقی


علت افزایش طلاق توافقی
علت افزایش طلاق توافقی آنچه که متاسفانه امروزه به تیتر پررنگ معضلات اجتماعی تبدیل شده است، موضوع طلاق است. هر روز در انواع رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم که آمار طلاق رو به افزایش است و این در حالی است که اکثریت این طلاق‌ها از نوع طلاق توافقی می‌باشد. هرچند که قانونگذار ما انواع مختلفی از...