مهریه در طلاق توافقی


مهریه در طلاق توافقی

هرگاه زوجین به این نتیجه رسیدند که راهی برای حل اختلافات در زندگی مشترک وجود ندارد و بهترین تصمیم برای پایانی بدون جنگ برای ازدواجشان، طلاق توافقی است مهم‌ترین نکته‌ای که می‌باید.

قوانین ملاقات فرزند در طلاق توافقی


ملاقات فرزند در طلاق توافقی

طبق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است. حضانت دختر از ۷ تا ۹ سالگی و حضانت پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر است. اما متاسفانه قانون در خصوص حضانت پس از سن بلوغ، تعیین تکلیف نکرده

نحوه تنظیم وکالتنامه در طلاق


تنظیم وکالتنامه در طلاق
وکالت در طلاق و نحوه صحیح تنظیم وکالتنامه برای تنظیم وکالتنامه طلاق اول از هر چیز باید به نکاتی در رابطه قانون طلاق توجه داشته باشیم. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع اختیار و حق طلاق بدست زوج است. اما مرد می‌تواند اجرای حق خویش را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت بدهد....