نکات مهم مهریه در طلاق توافقی

در این مقاله قصد داریم تا در مورد مهریه در طلاق توافقی چند نکته را برای متقاضیان بازگو کنیم. مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت می‌گردد. به محض وقوع عقد زن مالک مهریه خود می‌گردد و در صورتی که زوجه باکره باشد در هنگام طلاق زوجه مالک نصف مهریه خود می‌گردد. بنابراین با اولین نزدیکی با زوجه باکره، وی از لحاظ قانونی مالک کل مهریه خود می‌باشد و در صورت ازدواج با زوجه غیر باکره از همان ابتدا زوجه مالک کل مهریه خود می گردد. مهریه در سند ازدواج به دو صورت نوشته می‌شود.

  1. عندالمطالبه
  2. عندالاستطاعه

عندالمطالبه به این معناست که زوجه هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند مهریه خود را مطالبه نماید و زوج موظف به پرداخت آن خواهد بود.

عندالاستطاعه به این معناست که زوج در صورتی باید مهریه را پرداخت نماید که توانایی لازم جهت پرداخت مهریه را داشته باشد و در صورت عدم استطاعت مالی زوج موظف به پرداخت مهریه نمی‌باشد.

نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی

حال سوالی که در مورد طلاق توافقی مطرح می‌شود این است که نحوه پرداخت مهریه در طلاق توافقی چگونه خواهد بود که به بررسی تک تک حالت‌های موجود در این زمینه می‌پردازیم. ابتدا لازم است یادآوری گردد که طلاق توافقی بر اساس توافق صورت می‌پذیرد. لذا هیچ الزامی نه برای مرد نه برای زن در پذیرش یکی از حالت‌ها وجود ندارد.

حالت اول: زوج و زوجه با یکدیگر توافق می‌نمایند که در صورت طلاق زوجه کلیه مهریه خود را بذل نماید که در این صورت بعد از طلاق هیچ مهریه‌ای برای زوجه باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند هیچگونه ادعایی داشته باشد.

حالت دوم : زوجه بخشی از مهریه ما فی القباله خود را در قبال طلاق خلع بذل می‌نماید و مابقی به قوت خود باقی می‌ماند. به طور مثال زوجه‌ای دارای مهریه به تعداد ۲۰۰ عدد سکه می‌باشد، زوجه ۱۰۰ عدد را می‌بخشد و مابقی را دریافت می‌نماید که البته بایستی در مورد نحوه  پرداخت مهریه نیز توافق حاصل گردد.

برای مثال پرداخت در هنگام اجرای صیغه طلاق باشد یا بعد از اجرای صیغه طلاق و اگر بعد از اجرای صیغه طلاق پرداخت صورت می‌گیرد می‌توان مبلغ فوق را قسط بندی کرد. مثلا ماهی یک عدد سکه، تا زمانی که ۱۰۰ عدد سکه تسویه شود و یا اینکه در مورد نحوه پرداخت آن صحبتی نشود که در این حالت در صورتی که زوج مهریه را پرداخت ننماید زوجه بایستی در دادگاه درخواست مطالبه مهریه را بنماید. بنابراین بهترین روش این است که برای جلوگیری از دعوی در آینده زوج و زوجه در مورد نحوه پرداخت به توافق برسند و یا اینکه در دفتر موسسه حقوقی جلسه‌ای با حضور وکیل تشکیل گردد و در مورد این مسائل در جلسه مذکور بحث و گفت‌وگو صورت پذیرد (جهت تشکیل جلسه با موسسه تماس بگیرید)

حال اگر شرایطی به وجود آید که زوج بخواهد مبلغ مهریه را به صورت ملک یا و جه نقد به زوجه پرداخت نماید قبل از اقدام در دادگاه مبلغ مذکور را (قیمت ملک مورد نظر) به پیمان تعداد سکه تقدیم می‌گردد. به طور مثال زوجین توافق می‌کنند که زوج مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. اگر هر سکه   ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت داشته باشد مبلغ مذکور به تعداد ۵۰ عدد سکه تقویم می‌گردد و اگر کل مهریه تعداد ۲۰۰ عدد سکه باشد در صورت جلسه داوری قید می‌شود و زوجه مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان مقوم به ۵۰ عدد سکه را در هنگام اجرای صیغه طلاق دریافت می‌نماید و مابقی را در قبال طلاق بذل می‌نماید.

حالت سوم: زوجه کل مهریه خود را دریافت می‌نماید در این حالت زوجه بایستی حداقل یک سکه یا نیم سکه یا ربع سکه یا حق مبلغی اندک را در قبال طلاق بذل نماید.

اگر زوج بعد از طلاق به تعهدات خود عمل نکرد و مهریه را پرداخت ننمود زوجه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد ؟

اگر نحوه پرداخت مهریه مشخص باشد از همان شعبه حکم طلاق توافقی صادر گردیده است اقدام می‌گردد (جهت اطلاع از نحوه کار با دفتر با موسسه تماس بگیرید) و اگر مشخص نگردد چون طلاق نامه در حکم سند رسمی است از پیمان راهکارهایی که برای مطالبه مهریه از طریق عقدنامه انجام می‌گیرد می‌توان استفاده نمود.
برای آگاهی بیشتر از قوانین جدید در طلاق توافقی به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

درج پاسخ