چگونه اسم همسر خود را از شناسنامه حذف کنیم؟

حذف قانونی نام همسر از شناسنامه بعداز طلاق

اگر زوج یا زوجه ای قصد داشته باشد نام همسر خود را بعد از طلاق از شناسنامه پاک کند، بسته به شرایط  زوجه و نوع طلاق،راهکارهای متفاوتی دارد.

  • حالت اول: در صورتی که زوج و زوجه با یکدیگر رابطه زناشویی نداشته باشند و زوجه باکره باشد و طلاق به صورت بائن باشد یعنی در حالتی که زوجه به گواهی دادگاه به پزشکی قانونی مراجعه نموده و مرکز مربوطه گواهی نموده است که زوجه باکره غیر مدخوله است و طلاق به صورت بائن باشد پس از ثبت طلاق از طرف دفتر مربوطه گواهی صادر میگردد و به اداره ثبت احوال مبنی بر دوشیزه بودن زوجه و در این حالت نام زوج و زوجه از شناسنامه یکدیگر حذف میگردد.

  • حالت دوم در صورتی که زوجه باکره نباشد و طلاق به صورت خلع باشد در این حالت پس از طلاق امکان پاک کردن اسم زوجین از شناسنامه یکدیگر مقدور نمی‌باشد و قانون‌گذار برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی چنین موضوعی را مدنظر قرار داده است. البته در سالهای گذشته پیشنهادی به مجلس داده شده مبنی بر اینکه در صورت طلاق زوجین چه زوجه باکره باشد و چه نباشد اسم از شناسنامه‌ها حذف گردد ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفته است.

ولی در صورتی که هر یک از زوجین ازدواج مجدد کرده باشند می‌توانند با همسر جدید خود در اداره ثبت احوال حاضر گردند و اسم همسر سابق خود را حذف نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید.

درج پاسخ